Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Bangkim tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.
Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách Bangkim tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với Bangkim. Vì vậy, Bangkim sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Bangkim chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
Bangkim sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và Bangkim không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.